Sveiki!

Reikalingas rašinio pavyzdys? Nesiseka rašinio parašymas? Susisiek!


Dėl jūsų gausos ir mano laiko stokos NEGALIU tikrinti komentarų kiekvieną dieną. Todėl labai prašau, parašykite man į rasaurasinius@gmail.com arba skype vkamile_ . Taip bus taupomas tiek mano, tiek Jūsų laikas. Rašydami laišką, nurodykite savo mokyklą bei temą - tiesiog taip viskas vyks greičiau. Man reikia jūsų mokyklos todėl, kad neparduočiau dviejų vienodų darbų tai pačiai mokyklai.  

AČIŪ UŽ SUPRATINGUMĄ.

Kamilė. 

Kaip rašyti kalbos planą?

Nenumaldomai artėjant lietuvių kalbos įskaitai, turbūt susidūrei su pirmuoju kalbos rašymo iššūkiu - plano rašymu. Kaip turbūt jau žinai, jog už planą galima gauti trys taškus, todėl jei įskaitoje siekiamas itin puikus įvertinimas - planas turi būti parašytas itin gerai.

Galvoje turbūt sukasi įvairios mintis: kaip pradėti rašyti planą, kas jame turi būti, kaip padaryti jį struktūriškai tvarkingą?

KELI PATARIMAI TAU, PADĖSIANTIS PARAŠYTI PLANĄ!

PRIEŠ RAŠANT PLANĄ, SUGALOK, KĄ KALBĖSI SAVO KALBOJE
Planą parašyti yra itin sunku, kai nežinai, apie ką reikėtų kalbėti savo kalboje. Todėl visų pirma, sugalvok teiginius, kuriuos kalbėdamas įrodysi. Tarkime, turi temą: "Koks yra moters paveikslas lietuvių literatūroje. Savo įžvalgas pagrįskite pavyzdžiais". Taigi, ir galvoji teiginius, kurie atsakytų į temą. Pavyzdžiui:
- Moters paveikslas lietuvių literatūroje yra doras.
- Moteris lietuvių literatūroje vaizduojama kaip šeimos ugnies kurstytoja, globėja.
- Dažnai moteris vaiduojama kaip kūrybinga asmenybė, nebijanti imtis įvairių veiksmų

Kai turi trys teiginius, kurie, Tavo manymu, yra striprūs ir nenuginčiojami - pagalvok, kokiais autoriais/realiais pavyzdžiais galėtumei remtis. Tai turėdamas, jau turėsi pusę plano idėjos!

SUGALVOK PAGRINDINĘ KALBOS MINTĮ, TIKSLĄ BEI PROBLEMĄ

Geras planas turi nurodyti ne tik apie ką bus kalbama kalboje, bet ir turėti aiškią kalbos problemą (kurią nagrinėsi savoje kalboje), tikslą (ką nori pasiekti sava kalba) bei pagrindinę mintį (ką nori pasakyti savo kalba).

Dažniausiai tikslas, problema bei pagrindinė mintis yra rašoma plano viršuje, kad skaitytojas, skaitantis planą, žinitų visus svarbiausius kalbos atributus. Nepamiršk, kad tikslas yra formuluojamas vientisinius sakiniu, problema - klausimu, o pagrindinė mintis turi būti išplėsta.

PAKLAUSK MOKYTOJOS, KAIP TURI ATRODYTI PLANAS

Kadangi NEC (Nacionalinis Egzaminų Centras) įskaitos įstatuose nenurodo, kokia turi būti plano struktūra, kiekviena mokytoja tokį planą įsivaizduoja skirtingai - vieniems mokytojams reikia lentelės, kitiems - paprasto plano, o dar kitiems - išplėstinio. Kad nereikėtų perdarinėti plano ir rašyti jį iš naujo, ar gauti mažesnio balo dėl netinkamos plano struktūros, pasiklausk mokytojos, kokia plano struktūra yra reikalaujama ir paprašyk, kad ji parodytų bent kelis pavyzdžius.

ŠALTINIAI

Plane taip pat labai svarbu nurodyti šaltinius, kuriais remiantis, grįsi savo kalbą. Šaltiniai gali būti literatūra, dienraščiai, enciklopedijos ar įvairūs internetiniai šaltiniai. Dažniausiai šaltiniai yra pateikiami plano pabaigoje arba po kiekvienu teiginiu.

PLANŲ PAVYZDŽIAI

Jei norėtumei pažiūrėti, kaip atrodo vieno ar kito planą struktūra - tai gali padaryti čia ir čia. Jei norėsi padiskutuoti apie planą, pasikoncultuoti, gauti patarimų - gali susisiekti su manimi el.paštu rasaurasinius@gmail.com, skype vkamile_ ar www.facebook.com/potemes


Paskelbtos VBE potemės 2015!KALBA

1. Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

2. Šių dienų publicistikoje neigiamas įvairių gyvenimo reiškinių vertinimas dažnai išsakomas ne tiesiogiai, o pasitelkus smulkiosios tautosakos, Biblijos, literatūros kūrinių citatas ar parafrazes. Įvertinkite šį reiškinį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

3. Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

4. Kalbos išlikimą lemia ne tiek ilgaamžė tautos istorija, kiek jaunesnės kartos pasiryžimas perimti kuo daugiau iš nueinančiosios. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

5. „Vaizdinga pasakymo forma negali būti graži, jei to pasakymo turinys neetiškas“ (kalbininkė Regina Koženiauskienė). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

6. Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar. 

7. Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgūdžiams? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

8. Rašytojas Česlovas Milošas teigė, kad lietuvių tauta, „pralaimėjusi istorijoje, dar kartą gimė iš filologijos“. Paaiškinkite, kaip suprantate šią Č. Milošo mintį. Pritarkite jai arba ją paneikite, remdamiesi lietuvių kultūros ir kalbos istorijos pavyzdžiais. 

9. Šiuolaikinėje literatūroje ryškėja naujas garsą, vaizdą ir poeziją jungiantis audiovizualinės poezijos žanras. Ar tokio pobūdžio menų sintezė praplečia ar susiaurina kalbos galimybes? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

10. Kalbininkė Laima Grumadienė tvirtina, kad sovietmečiu cenzūra padėjo ugdyti bendrinę lietuvių kalbą ir kartu skiepijo menkavertiškumo jausmą jos vartotojams. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 11. Kalbos tyrinėtojai teigia, kad visuomenė diferencijuojasi kalbiniu pagrindu. Ar pritariate minčiai, kad kalba atskleidžia ne tik skirtingą tautinę, bet ir socialinę bei kultūrinę tapatybę? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

12. Neseniai knygynai kvietė skaityti šiuolaikinių lietuvių autorių knygas tokiais žodžiais:
„Pagalvok, kiek mažai pasaulyje žmonių, mąstančių lietuvių kalba. <...> Tu – vienas iš nedaugelio, kurio mintys skamba lietuviškai.“ Paaiškinkite, ką reiškia priklausyti mažai kalbinei bendruomenei, kaip jūs vertinate tokią priklausomybę.

13. Istoriniai procesai keičia lietuvių kalbos etiketo normas. Kokius kalbos etiketo pokyčius
pastebite lygindami XX a. I pusės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių veikėjų dialogus ir / ar gretindami savo kartos, savo tėvų ir senelių bendravimo būdą?

14. Reklamos poveikį gana stipriai lemia kalba. Pasirinkite kurį nors kalbos lygmenį (pvz.,
fonetiką, leksiką, sintaksę) ir remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais paaiškinkite, kaip įvairiomis kalbinės raiškos priemonėmis reklamoje siekiama įtaigumo.

15. Poetas Vladas Braziūnas teigia: jei jis būtų Valstybinės kalbos komisijos vadovas, tai
būtų nenuolaidus kalbos „vartotojams“, vis siūlantiems supaprastinti, sumoderninti senąją mūsų kalbą. Pateikite savo viziją, ko siektumėte, jeigu būtumėte Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vadovas.

LITERATŪRA (KULTŪRA)

16. Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje?
Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

17. Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

18. Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu
pažinti šį istorinį procesą? Savo nuomonę pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

19. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, atskleiskite, ko kūriniui suteikia pasakojimas pirmuoju asmeniu. Kada labiau pasitikite pasakotoju: kai kalbama pirmuoju ar trečiuoju asmeniu? Kodėl?

20. Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai suprantami
jaunajai skaitytojų kartai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

21. Rašytoja Danutė Kalinauskaitė mano, „kad būtent trumpuoju žanru, novele, testuotina rašytojo praba“. Remdamiesi šiuolaikinės lietuvių prozos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. 

22. Šiandien esė žanrą yra išmėginę daugelis lietuvių rašytojų, o esė knygos pakliūva į skaitomiausių sąrašus. Kaip paaiškintumėte tokį esė populiarumą? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

23. Ar norint suvokti klasikinių pasaulio literatūros kūrinių vertę pakanka susipažinti su jų
santraukomis ar adaptacijomis? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. 

24. Poeto paskirtis – „tiesą liudyti“ ir „raudoti už tą raudot negalintį“ (Jonas Aistis).
Įvertinkite, ar tokia rašytojo laikysena reikalinga šiandien. Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

25. Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais?

26. Kaip baudžiava paveikė lietuvių mentalitetą? Savo įžvalgas pagrįskite lietuvių literatūros
pavyzdžiais.

27. Kokią įtaką kūrybos vertinimui skirtingais laikotarpiais daro rašytojo dalyvavimas viešajame gyvenime? Savo mintis pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais.

28. Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.

29. Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti
kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

30. Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo
mintis pagrįskite pavyzdžiais 

Reikia kalbos? Susisiek:

El.paštas rasaurasinius@gmail.com

Skype: vkamile_
Facebook

5 patarimai, norintiems įsigyti potemę


Neturi nei laiko, nei idėjų, nei, galų gale, noro rašyti kalbą? O galbūt nori įsigyti kalbą vien tam, kad pasisemtumei idėjų tada, kai rašysiesi kalbą pats sau? Nebėda - internete galima įsigyti kalbas tiek PUPP, tiek VBE įskaitoms. Deja, nevisos kalbos yra ne tik, kad įdomios, bet ir atsako į temą, todėl dažnai perkantysis nusivilia įsigyta kalba. Taigi, ką reikėtų padaryti prieš perkant kalbą, jog ja liktumei patenkintas?


1. PAPRAŠYK, JOG ATSIŲSTŲ DALĮ KALBOS PASKAITYTI
Turbūt esi girdėjęs posakį - "nesinori pirkti katės maiše". Panašiai yra ir su kalbomis: prieš ją įsigyjant svarbu bent dalį jos perskaityti ir pažiūrėti ar ji atsako į temą, kalboje nėra stiliaus, gramatikos klaidų, o pats tekstas rišlus ir įdomus, jį lengva mokytis. Būtų idealiausia, kad pardavėjas atsiųstų paskaityti ne tik įžangą, bet bent jau dalį dėstymo pastraipos. Juk būtent dėstyme ir yra atsakoma į potemės klausimą, todėl net tada, kai įžanga yra itin įdomi, įtraukianti, gali nutikti taip, kad gauta kalba visiškai atsako ne į temą (pavyzdžiui, kalboje reikia pasakoti apie Lietuvos kino šedevrus, o tekste yra pristatomi Lietuvių režisieriai, jų biografija). Tokia kalba yra pasmerkta žemam balui, nes ji visiškai neatsako į temą, todėl yra itin svarbu, prieš įsigyjant kalbą, žinoti, kas yra perkama.

2. PATIKRINK, AR KALBA NĖRA KOPIJUOTA

Kad ir kaip bebūtų liūdna, kartais atsiranda nesąžiningų žmonių, kurie galvoja, kad nukopijuodami tekstą nuo interneto šaltinių gali pasipelnyti iš moksleivių. Būtent dėl šios priežasties yra itin svarbu patikrinti ar kalba jau nėra patalpinta internete - taip būsi užtikrintas, jog gauni originalią bei unikalią kalbą. Taip pat kita svarbi priežastis, kodėl svarbu patikrinti kalbos autentiškumą - tai galimybė, kad ir Tavo mokytoja tikrins kalbą.

Kaip galima patikrinti ar kalba yra kopijuota?

Kai pardavėjas atsiuntė paskaityti dalį kalbos, tu gali:
- Įvesti sakinį iš kalbos į www.google.lt paiešką ir pažiūrėti ar paieškos sistema neišmeta jokių rezultatų
- Kitas, patikimesnis ir, galbūt, naudingesnis būdas, pasinaudoti nemokama plagijavimo atpažinimo sistema. Viena iš jų - tai Small SEO tools Plagiarism Checker. Įkopijavus iš pardavėjo gautą tekstą ir paspaudus "CHECK FOR PLAGIARISM" programa parodys ar bent dalis teksto yra nukopijuota. Jei taip nutiks, kad sistema ras nukopijuoto teksto, siūlau tokios kalbos nepirkti - juk, greičiausiai, ir tolimesnėje kalbos dalyje būtų daug plagiato.

3. SUŽINOK, AR PARDAVĖJAS REDAGUOS KALBĄ

Kartais taip nutinka, jog dėl vienų ar kitų priežasčių mokytoja paprašo paredaguoti kalbą ar planą. Būtent dėl šios priežasties dar prieš perkant kalbą paklausk pardavėjo ar jis galės bent kažkiek paredaguoti kalbą, jei įvyks kokių nors nesklandumų. Taip pat sužinok, ar toks kalbos redagavimas Tau kainuos ar jis bus padarytas nemokamai tada, kai pardavėjas atras laiko. Juk turbūt nesinori atsidurti situacijoje, kai pardavėjas nereaguos į Tavo klausimus ir kalbą turėsi perrašyti pats, todėl yra svarbu, prieš įsigyjant kalbą, sužinoti ar bus galimybė ją koreguoti.

4. PAPRAŠYK PAVYZDŽIŲ

Dabar daug pardavėjų teigia, jog potemes rašo ne vienerius metus, todėl nebijok prieš perkant jų paprašyti pavyzdžių. Taip įsitikinsi, jog:

- Pardavėjas tikrai turi kalbų rašymo patirties
- Kalbos yra kokybiškos, įdomios, lengva jas skaityti
- Planas bei kalbos struktūra atitinka Tavo lūkesčius

Jei pardavėjas, dėl vienos ar kitos priežasties atsisako atsiųsti kalbos pavyzdį - gerai pagalvok ar verta iš jo pirkti, nes greičiausiai jis nesako tiesos apie kalbų rašymo patirtį.

5. PATIKRINK SU BENDRAKLASIAIS, KURIE KALBA TA PAČIA TEMA, AR NETURITE VIENODŲ KALBŲ


Nors dauguma pardavėjų ir skelbia, kad vienodų kalbų nesiunčia į tą pačią mokyklą, bet kartais taip gali nutikti, kad Tu ir Tavo draugas ar bendraklasis turės vienodą kalbą. Kodėl taip gali nutikti?

- Atsiranda perpardavinėtojų, kurie nusiperka kalbas ir nori iš to pasipelnyti, todėl siunčia tą pačią kalbą, nežinodami kur jau ji yra parduota - taip kartais nutinka, kad vienoda kalba atsiduria vienoje mokykloje ar klasėje
- Pardavėjai kartais būna nenuoširdūs ir parduoda tą pačią temą ten pat
- Kalba plinta iš rankų į rankas - vienas draugas davė savo pusbroliui į kitą miestą, kuris davė savo draugei į kitą mokyklą ir t.t.

Kaip matote, prieš įsigyjant kalbą yra rekomenduojama patikrinti ar su bendraklasiu neturite vienodos kalbos ar plano,

Jei dar turite kokių nors klausimų, norite pasikonsultuoti, visada galite susisiekti su manimi FACEBOOK, skype vkamile_ ar el.paštu rasaurasinius@gmail.com

PASKELBTOS PUPP POTEMĖS!


KALBA

NEC PASKELBĖ PUPP 2015 POTEMES! TAU REIKIA KAŽKURIOS IŠ ŠIŲ, NORI PASIKONSULTUOTI IR GAUTI PAVYZDŽIŲ? SUSISIEK!

SKYPE: VKAMILE_
1. Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo
įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių.
2. Kalbos taisyklingumo atžvilgiu patyrinėkite savo miesto ar miestelio viešųjų erdvių
iškabas, skelbimus ar internetinę svetainę ir aptarkite pasitaikančias klaidas. Pasiūlykite,
kaip būtų galima pagerinti kalbos vartojimo viešosiose erdvėse situaciją.
3. Žiniasklaidos tekstų antraštės turi būti informatyvios, aiškios ir patrauklios. Pateikite
antraščių pavyzdžių ir aptarkite jų tinkamumą turinio atžvilgiu.
4. Pasak rašytojo Juozo Apučio, muziejuose atsiduria ne tik senieji padargai, drabužiai,
bet ir daugelis lietuviškų žodžių. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl
kalboje atsiranda vis daugiau archaizmų, istorizmų.
5. Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba.
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite situacijas ir sritis, kuriose bendrinę kalbą
gali pakeisti tarmės.
6. „Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus
pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjų
slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus.
7. Viešojoje kalbos vartosenoje pasitaiko nemažai kirčiavimo klaidų. Aptarkite jūsų
pastebėtus netaisyklingo kirčiavimo atvejus ir pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti
situaciją.
8. Kalbininkas Antanas Smetona teigia, kad „per sunkių kalbų nebūna“. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, ar reikia lengvinti lietuvių kalbos rašybos taisykles ir
kodėl.
9. Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.
10. Kalbininkė Inga Hilbig teigia, kad „lietuvių kalba – gražus seno ir naujo derinys“.
Remdamiesi konkrečiais leksikos pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite teiginį, kad
lietuvių kalba, nors ir labai archajiška, patenkina visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenės
poreikius.

KULTŪRA

11. Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais
pavyzdžiais, pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą.
12. Tradicines literatūros ir menų pamokas mokykloje dažnai paįvairina susitikimai su
menininkais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, ar tokie renginiai naudingi
mokiniams.
13. Anot režisieriaus Oskaro Koršunovo, dabar teatras nebėra toks svarbus kaip anksčiau.
Remdamiesi konkrečiais spektakliais, aptarkite, kokio teatro reikia šiuolaikiniam žmogui.
14. Filmuose neretai veikia sakmių ir (ar) pasakų personažams artimi veikėjai. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokias vertybes jie įkūnijo liaudies kūryboje ir kokias įkūnija
šiandienos filmuose.
15. Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras
filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas.
Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavyzdžiais.
16. Kokie literatūriniams įvykiams skirti renginiai yra įdomūs ir prasmingi? Savo nuomonę
pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.
17. Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir
aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui.
18. Lietuvos atlikėjai, jungiantys senosios kultūros palikimą ir šiuolaikinį meną, ieško
naujų, patrauklių būdų kūriniams pateikti. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais.
19. 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite,
kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą.
20. Pasvarstykite, kokios tematikos dokumentiniai filmai galėtų dominti šiuolaikinį
jaunimą ir kodėl. Savo įžvalgas paremkite lietuviškos dokumentikos pavyzdžiais.

LITERATŪRA
21. Literatūros vadovėliuose pateikiama analizuoti kūrinių ištraukų. Pristatykite bent du
kūrinius, kuriuos perskaityti paskatino nagrinėta ištrauka, ir argumentuotai paaiškinkite,
kodėl.
22. Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad „geros knygos yra kaip geri
gyvenime sutikti žmonės“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi skaitytomis
knygomis.
23. Šiuo metu ypač daugėja istorinės tematikos grožinės literatūros. Remdamiesi lietuvių
literatūros pavyzdžiais, aptarkite, kas lemia istorinių temų šiuolaikinėje literatūroje
populiarumą.
24. Anot bibliotekininkės Vitos Mozūraitės, „skaitymas laisvalaikiu tampa nebemadingas.
Reikia paversti jį madingu“. Argumentuotai paaiškinkite, kaip įgyvendintumėte šią idėją.
25. Pasak rašytojo Hermano Hesės, vienas svarbiausių kelių, vedančių į išsilavinimą, yra
pasaulinės literatūros pažinimas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba
paneikite šią mintį.
26. Patarlėse išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir taisyklės. Patvirtinkite arba paneikite
šią mintį remdamiesi lietuvių tautosakos pavyzdžiais.
27. Filosofas Naglis Kardelis teigia, kad ,,mitai kalba apie amžinuosius iššūkius, kuriuos
tikrovė meta žmogui, ir apie laiko patikrintus būdus dorotis su jais“. Patvirtinkite arba
paneikite šią mintį remdamiesi antikos mitų pavyzdžiais.
28. Poetas Aidas Marčėnas teigia, kad tikra poezija yra viršlaikiška. Remdamiesi bent
dviejų lietuvių poetų eilėraščiais, argumentuotai paaiškinkite, kaip suprantate šią mintį.
29. Tautosakos tyrinėtoja Bronislava Kerbelytė teigia, kad stebuklinėse pasakose išsamiai
apibūdinamas žmogus, jo siekiai ir keliamos amžinos problemos. Patvirtinkite arba
paneikite šią mintį remdamiesi 3–4 lietuvių liaudies pasakų pavyzdžiais.
30. Pastaruoju metu populiarėja garsinės knygos, kuriose kūrinius skaito aktoriai.
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasvarstykite, kurie lietuvių klasikos kūriniai turėtų
būti įrašyti garsinėse knygose, ir paaiškinkite, kodėl. 

Kaip išsirinkti potemę?


Sakoma, kad susimasčiusios pelėdos pasuka galvą - dabar turbūt ne vienas dešimtos ar dvyliktos klasės moksleivis suka galvą apie tai, kokia potemę išsirinkti lietuvių kalbos įskaitai, kad ši būtų ne tik nesunki, bet ir įdomi pačiam sakančiajam bei visiems klausantiems. Aš norėčiau suteikti kelis patarimus visiems, kurie negali apsispręsti, kurią temą išsirinkti

Rinkis tokią  temą, kuria būtų įdomu kalbėti pačiam

Žmonės yra tokie skirtingi, todėl nenuostabu, jog kiekvienas iš mūsų turi skirtingus pomėgius: vieni žavisi muzika, kiti -  literatūra, treti neįsivaizduoja savo gyvenimo be kino, o dar kitiems patinka technologijos. Prieš rinkdamasis temą pagalvok: "O kas patinka man?" - juk pasirinkęs kalbėjimo potemę tokią, kurią bus ir pačiam įdomu kalbėti, Tu ne tik entuziastiškiau kalbėsi duotąja tema, bet ir su mielu noru ieškosi informacijos, rašysi bei mokysiesi kalbą. Temos yra tokios įvairios, jog kiekvienas gali išsirinkti! Patinka gamta, tavasis regionas, žinai apie tai daug įdomių istorijų? Galbūt ieškok temos apie miesto, rajono ar kaimo kilmę, įžymias vietas. Tave žavi kalbos subtilybės, turi tvirtą nuomonę, kodėl ir kaip derėtų išsaugoti lietuvių kalbą - rinkis "KALBOS" temą. Smalsauji apie Lietuvos etnografija, tautosaka? Rinkis būtent tokią temą! Patinka muzikos, teatro, kino festivaliai, juose lankaisi ar norėtumei vieną dieną apsilankyti -  kalbėk būtent tokia tema.

Nebijok rinktis tos temos, kuria dar nešneka Tavo bendraklasiai

Visais metais būna tokių temų, kurios yra labiau "populiarios" nei kitos, nes, neva, jos yra lengvesnės. Jei temą nori rinktis vien todėl, kad dauguma tavo bendraklasių tokią pat jau renkasi - gerai pagalvok. Juk informacija, kurią naudosi rašant potemę, yra nebegalinė, todėl mokytojoms/mokytojams (nepamiršk, kad jos/jie tave ir vertins!) galiausiai nusibos klausyti tos pačios, nors ir naujai pateiktos, informacijos. Juk visi esame žmonės, o ne robotai, todėl nenuostabu, kad ta pati informacija, pateikta daugybę kartų, gali būti itin varginanti bei nuobodoka. Žinoma, dėl to Tu mažesnio pažymio negausi, tačiau gali sulaukti nenuspėjamo klausimo, nes vertintojai "lengvesnių" klausimų jau bus paklausę Tavo bendraklasių, o to paties juk nebeklaus... Todėl aš siūlau - rinkis ne tai, ką renkasi Tavo klasiokai, nes tai atrodo itin lengva tema (o kartais, kaip pradedi rašyti ir ieškoti informacijos, pasirodo, jog tema itin sunki!), o susirask tokią temą, kuri būti ir įdomi tau, ir skatintų kūrybiškai pažvelgti į potemėje keliama problemą. 

Turi dvi ar tris temas, bet negali apsispręsti kurią derėtų kalbėti?

Jei galiausiai apsistojai ties keliomis temomis, bet vis dar negali nuspręsti, kuri yra įdomesnė bei patrauklesnė Tau - pamėgink sugalvoti teiginius, kuriais įrodysi duotąją temą. Juk kartais atrodo, kad tema yra itin lengva ir paprasta, tačiau kaip pradedi ją rašyti, į galvą nešauna nė vienas teiginys. Būtent dėl šios priežasties, teiginių ir kartais net argumentų sugalvojimą, reikia padaryti prieš renkantis temą (žinoma, teiginiai neturi būti itin stiprūs, tik "maždaug", jog žinotumei, apie ką norėsi kalbėti ir būtumei užtikrintas, jog tikrai turėsi ką pasakyti) - taip išvengsi situacijos, kurioje turėsi temą, bet neįsivaizduosi apie ką joje rašyti. Jei temų bei argumentų prigalvoji visoms išsirinktoms temoms, pagalvok, kurie, Tavo manymu, yra stipresni, įdomesni bei labiau įtaigūs. 

Konsultuokis  su mokytojais, draugais ar tėvais

Kartais Tave supantys žmonės Tau gali itin puikiai patarti, nes jie gerai pažįsta Tave, žino Tavo pomėgius ir mato entuziazmą, kai kalbi viena ar kita tema. Todėl nesidrovėk ir paklausk jų: kuri, jų manymų, tema bei potemė labiausiai atspindi Tavo mėginius, interesus, sužadina tą "ugnelę" Tavo balse. Juk jei lietuvių kalbos pamokoje ar rašant rašinį puikiai argumentuoji, kodėl lietuvių kalba - didelė ir saugotina vertybė, lietuvių kalbos mokytoja greičiausiai Tau ir patars rinktis panašią temą, nes žino, jog tai tau yra įdomu ir priimtina. Jei su tėvais diskutuoji apie kiną ar lankaisi teatre - jie, turbūt, patars kalbėti apie lietuvių režisierius ar spektaklius. Turbūt nustebsi, kokių puikių patarimų gali sulaukti iš savo aplinkinių!

Tikiuosi, kad straipsnis buvo naudingas ir suteikė reikalingų patarimų, norint nuspręsti kokią potemę rinkits. Tačiau jei vis dar negali apsispręsti, kuri tema prie širdies, susisiek su manimi - būtinai patarsiu!

Skype: vkamile_


Rašiniai bei kiti rašto darbai Tau!
Turi piktą lietuvių kalbos mokytoją, kuri užkrauna Tave su namų darbais, o Tu tiesiog nespėji jų atlikti? O gal Tavo galvoje knibžda idėjos, kaip GERAI parašyti rašinį, bet negali tų minčių susisteminti? Galbūt dvejoji dėl savo rašinyje ar straipsnyje padarytų stiliaus bei gramatinių klaidų? Jei nors vienas atsakymas į klausimą yra TAIP - užsukai kaip tik čia. AŠ GALIU TAU PADĖTI! Nebrangiai rašau rašinius, straipsnius, padedu su namų darbais.

Žinoma, gali savęs paklausti - kas Tu per viena ir kodėl man verta patikėti Tau atlikti darbus. 
Turiu kelis argumentus :
*Tavo laiko taupymas. Gyvename tokiame amžiuje, kai laikas - vienas svarbiausių veiksnių, įtakojančių mūsų sėkmę.
*Naujos idėjos. Kartais žmonėms reikia neutralių idėjų - tam, kad pažiūrėtum į rašinio rašymą visai kitaip.
*Motyvacija. Gavęs(usi) gerą pažymį iš rašinio (o tai aš garantuoju!), straipsnio - būsi motyvuotas ir sieksi savo tikslo toliau.

Tai tik keli argumentai, kuriais vadovaudamasi aš noriu Tau padėti. Ir jei tau reikia mano pagalbos, laukiu Tavo laiško į rasaurasinius@gmail.com arba čia, komentaruose, po staipsniu. Komentare ar laiške nurodyti :
*Rašinio/straipsnio/įskaitos/kito darbo temą.
*Apimtį (apytiksliai).
*Iki kada reikia atlikti darbą.
*Bei jei rašai komentaruose, nurodyti kontaktinius duomenis - skype, el. pašto adresą ar telefono numerį - tam, kad galėčiau su Tavimi susisiekti.

Sek mus Facebooke!
×
Widget