PAVYZDYS. Ar lietuvių tautai skirta išnykti

Lietuviai - maža tauta, savo istorijoje turėjusi daug nuopolių: Lietuvos prijungimas prie carinės Rusijos, Sovietų okupacija, trėmimai. Manau, negalima pamiršti ir Lietuvių tautos laimėjimų: Žalgirio mūšio, užkariautų žemių iki Juodosios jūros. Žinoma, laimėjimu mūsų tauta turėjo ne tik politinėje bei istorinėje srityje: Čiurlionis, kaip genijus, yra pripažįstamas net Japonijoje, o Lietuvos kultūra tarpukariu buvo lyginama su senbuvių Europos valstybių kultūra. Tai ar tikrai lietuvių tautai skirta išnykti? O gal tai tik brukama įvairių valdininkų bei žiniasklaidos nuomonė?

Man skaudu žiūrėti bei klausyti, kai žmonės menkina savo tautą. Esą mūsų tauta - tai bailių, melagių bei apgavikų nacija. Kaimynai čia - ne draugai, o priešai. Draugais siūloma pasitikėti mažiau nei nepažįstamais. Taip ir sukuriamas mitas - lietuvių tautai gresia išnykimas. Kas gi norėtų būti vienos bendruomenės dalimi, kurioje žmonės vienas kitam jaučia antipatiją? Manau, reiktų prisiminti M.Mažvydo "Katekizmo" Prakalboje pasakytus žodžius : "Broliai ir seserys <...>". Autorius taip gražiai kreipiasi į tautą, suteikdamas jai šeimos įvaizdį. Mano nuomone, nereikėtų pamiršti, kad naciją galima prilyginti šeimai, o darnios šeimos pagrindą kuria bendros tradicijos, santarvė bei nuoširdumas.

Kad ir kaip bebūtų gaila, Lietuvai dažnai priklijuojama "be išnykstančios tautos" etiketė - emigracija. Žmonės prispausti finansinių problemų emigruoja į kitas šalis, kuriose, neva, yra geresnės darbo perspektyvos. Vieną vertus sutinku su teiginiu, kad emigracija skatina tautos nykimą. Kitą vertus - kiekvienas sau gali užduoti klausimą : "Ar žmogus emigruoja todėl, kad nemyli Lietuvos ir savo tautiečių, ar todėl, kad neturi tvirtų finansinių pamatų?". Turbūt, teigiamas atsakymas būtų į antrąjį klausimą. Manau, nereiktų sieti nemeilės Tėvynei ir tautai su emigracija, kadangi žmogus ne visada gali elgtis taip, kaip nori. Sutiksite su manimi - geriau  žmogus tegul emigruoja nei vaikšto čia, Lietuvoje, ir dejuoja, kaip viskas yra blogai. Galbūt Lietuvos pilietis būdamas užsienyje labiau įvertins savo Tėvynę ar netgi skleis žinias apie Lietuvą savo naujiesiems bendradarbiams ir kaimynams. Drįstu teigti -  patriotas ne tik tas žmogus, kuris gyvena Lietuvoje, bet ir tas, kuris net ir būdamas užsienyje apie savo šalį atsiliepia gražiu žodžiu bei nepamiršta lietuviškų papročių, kalbos bei žmonių.

Į klausimą : "Ar lietuvių tautai skirta išnykti?" aš atsakyčiau lietuvių liaudies patarle : "Kiekvienas yra savo likimo kalvis". Kadangi tauta - tai visi lietuviai, tad ir turime nukalti likimą savo mylimai šaliai. Tik nuo mūsų priklauso kokią, šviesią ar tamsią, ateitį lietuvių tauta turės.

1 komentaras:

Sek mus Facebooke!
×
Widget