Paskelbtos 2014 metų lietuvių kalbos (gimtosios) PUPP potemės.

Sveiki!

NEC (Nacionalinis egzaminų centras) jau paskelbė 2014 metų potemes. Jei reikia pagalbos išsirenkant, idėjų rašymui ar konkrečios potemės, susiekite su manimi el.paštu rasaurasinius@gmail.com arba skype vkamile_ 

Pasistengsiu padėti!
***
KALBA 


1. Frazeologizmai puošia mūsų kalbą. Remdamiesi šnekamosios (tarmių) ir bendrinės
kalbos pavyzdžiais, paaiškinkite, kuo ir kodėl.
2. Dalis emigrantų nustoja kalbėti gimtąja kalba. Argumentuotai išsakykite savo
požiūrį, kuo ir kodėl žalingas gimtosios kalbos išsižadėjimas konkrečiam žmogui ir
tautai.
3. Ne viskas, kas kalboje svetima, yra nevartotina. Pateikdami vartotinų ir nevartotinų
svetimybių pavyzdžių, argumentuotai paaiškinkite šią mintį.
4. Ar dabartinės elektroninės mokomosios lietuvių kalbos priemonės atitinka jauno
žmogaus poreikius, yra patrauklios? Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais,
argumentuokite savo požiūrį.
5. Pristatykite kelių jums įdomiausių gimtojo krašto vietovardžių kilmę ir reikšmę.
Pagrįskite savo pasirinkimą.
6. Bendravimas pasitelkus šiuolaikines technologijas keičia leksikos ypatybes.
Pasirinkite vieną kurią komunikavimo šiuolaikinėmis priemonėmis sritį ir aptarkite
jos leksikos ypatumus. Pagrįskite savo pasirinkimą.
7. Sakoma, kad kalba greitai parodo, kas esi, koks esi, kuo gyveni. Remdamiesi
pavyzdžiais aptarkite, kaip žmogaus kalba atspindi jo gyvenseną ir vidinį pasaulį.
8. Pasigirsta nuomonių, kad klasikos kūrinių leksika vis sunkiau suprantama jaunam
žmogui. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją
paneikite.
9. Tarmių metai paskatino įvairių renginių, skirtų tarmėms populiarinti, gausą.
Apžvelkite jums žinomus renginius ir argumentuotai išsakykite savo požiūrį į tai, ar
teminiai metai ir jiems skirti renginiai stiprino pagarbą tarmėms, gimtajai kalbai.
10. Teigiama, kad visi, kuriantieji Lietuvos kultūrą, privalo kalbėti taisyklinga
valstybine kalba. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba
ją paneikite.

KULTŪRA 


11. Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte
didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo
pasirinkimą.
12. Kurie šiandieninės kultūros reiškiniai, jūsų manymu, daro didžiausią įtaką jauno
žmogaus kultūrinei brandai? Pagrįskite savo pasirinkimą.
13. Kuris Lietuvos kino arba teatro festivalis jums įdomiausias? Pristatykite jį ir
pagrįskite savo pasirinkimą.
14. Kurios muziejų edukacinės programos jums įdomios? Pristatykite dvi ir pagrįskite
savo pasirinkimą.
15. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad
šiuolaikiniai knygynai padeda ugdyti kultūriškai išprususį žmogų.
16. Vis labiau plinta kūrybinio rašymo dirbtuvės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais,
paaiškinkite, kaip tokia veikla ugdo asmenybę.
17. Steigiama vis daugiau fondų, kurių tikslas – įtraukti jaunimą į kultūrinę veiklą.
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite, kad tokių fondų
veikla pasiekia savo tikslą.
18. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, argumentuokite, ar kultūrinė reklama viešose
erdvėse pajėgi paskatinti daugiau jaunimo domėtis kultūros renginiais Lietuvoje.
19. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokias jaunimo kultūros madas
diktuoja šiuolaikinė žiniasklaida.
20. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei
brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje.

 LITERATŪRA 


21. Andrius Mamontovas tvirtina: „Jeigu norite, kad jūsų vaikai užaugę gyventų gerai,
laimingai ir turtingai, išmokykite juos skaityti knygas.“ Kokiais būdais, jūsų
manymu, suaugusieji gali sudominti skaitymu vaikus? Pagrįskite savo pasirinkimą.
22. Pokalbių knygos padeda nugalėti abejones, moko, kaip įveikti gyvenimo kliūtis.
Remdamiesi šio žanro pavyzdžiais, argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją
paneikite.
23. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl svarbu skaityti ne tik laiko patikrintas
knygas, bet ir sekti literatūrines naujienas, debiutus, skaityti kultūrinę spaudą.
24. Dažnai įdomiausios tos knygos, kurias atrandame patys. Pristatykite jums įdomią
savarankiškai atrastą knygą, kuri galėtų būti patraukli ir jūsų bendraamžiui.
Pagrįskite savo pasirinkimą.
25. Tautosakos tyrinėtojai tvirtina, kad tautosaka atspindi gyvenamojo laiko aktualijas.
Remdamiesi tautosakos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.
26. Kurie pastarojo dešimtmečio lietuvių literatūros kūriniai verti pripažinimo
šiuolaikinės pasaulio literatūros kontekste? Pristatykite bent du ir pagrįskite savo
pasirinkimą.
27. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kaip literatūros kritika padeda
ugdyti jauno skaitytojo estetinį skonį.
28. Pasigirsta nuomonių, kad rašytojai per mažai dėmesio skiria paauglių
problemoms, trūksta gerų knygų paaugliams. Remdamiesi savo patirtimi
patvirtinkite arba paneikite šį teiginį.
29. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kaip įvairios knygų mugės,
susitikimai su rašytojais padeda skaitytojui atrasti vertingą literatūrą ir ugdytis
estetinį skonį.
30. Pasirinkite vieną savo krašto rašytojo kūrinį ir aptarkite, kokią įtaką kūrėjui daro

gimtinė. Pagrįskite savo pasirinkimą.0 komentarai (-ų):

Sek mus Facebooke!
×
Widget