Paskelbtos 2014 metų VBE įskaitų temos

NEC paskelbė 2014 metų VBE įskaitų temas bei potemes. Kviečiu kreiptis, jei reikia pagalbos: skype vkamile_ arba el. paštu rasaurasinius@gmail.com

2014 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos 

KALBA 

1. Kultūroje vyrauja du požiūriai į kalbą: vienas teigia, kad kalba – tai stipri kuriamoji galia, 
kitas – kad ji tėra pragmatinis įrankis. Kuriam požiūriui pritariate jūs? Savo mintis pagrįskite 
pavyzdžiais. 
2. Ar kalbos žaismė reikalinga šiandienos viešajam gyvenimui? Savo požiūrį pagrįskite 
pavyzdžiais. 
3. Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra 
ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume 
su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite 
pavyzdžiais. 
4. Stilinga kalba – autoriaus gebėjimas savitai perteikti individualią patirtį ir įžvalgas, jaučiant 
atsakomybę už kiekvieną žodį. Ar šiandienos rašytojams būdinga tokia atsakomybė? Savo 
požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. 
5. Naujažodžiai – dažnai nesantaikos akmenys: kalbininkai siūlo žodį, visuomenė piktinasi 
(kalbininkė J. Zabarskaitė). Pateikite tokių nesantaikos pavyzdžių. Kuo ir kodėl jie neįtiko 
visuomenei? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. 
6. Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių 
literatūros pavyzdžiais. 
7. Kurie lietuvių kalbos aspektai geriausiai atskleidžia tautos mentalitetą? Savo požiūrį 
pagrįskite pavyzdžiais. 
8. Kaip Cicerono moralinių reikalavimų oratoriui laikomasi šiandien? Savo požiūrį pagrįskite 
pavyzdžiais. 
9. Ką reikėtų daryti, kad lietuvių kalba būtų prestižinė, plačiai vartojama kultūroje, mene, 
moksle ir neliktų tik buitine namų kalba? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. 
10. Kokių rašymo subtilybių ir kodėl norėtumėte išmokti iš šiandienos publicistų? Savo požiūrį 
pagrįskite pavyzdžiais. 
11. Lietuvių literatūrinė kalba tampa vis lėkštesnė, siauresnė, ji taip banalėja, kad greitai ja jau 
negalėsime išreikšti lietuvio egzistencijos pilnatvės (rašytojas L. Jakimavičius). Įvertinkite 
tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 
12. Kokia šiuo metu diskusijų kokybė viešojoje Lietuvos erdvėje argumentavimo aspektu? Savo 
požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. 
13. Senosios Lietuvos literatūros kūrėjai gerai išmanė retorikos meną. Remdamiesi literatūros 
pavyzdžiais aptarkite, ar ši retorika daro poveikį šiuolaikiniam skaitytojui. 
14. Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, 
žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos 
nuostata daro galimybėms puoselėti ir kalbą, ir jos tarmes? Savo įžvalgas paremkite 
pavyzdžiais. 
15. Šiandien ir patys Lietuvos kalbininkai skirtingai vertina kalbos norminimą. Argumentuotai 
išsakykite savo nuomonę, kokia kalbininkų įtaka besikeičiančiai kalbai būtų prasminga. 
 LITERATŪRA (KULTŪRA)

16. Kaip tautiškumas reiškiasi XX a. pab. ir XXI a. pr. lietuvių literatūroje? Savo požiūrį 
pagrįskite pavyzdžiais. 
17. Ar daugiakultūriškumas laikomas vertybe skirtingų epochų Lietuvos literatūroje? 
18. Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis? Pristatykite 
kelis ir įvertinkite juos etiniu ir estetiniu požiūriais. 
19. „Tai, kad dabar reikalaujama „hepiendų“, liudija pakitusią nuostatą. Mes norime, kad viskas 
gerai baigtųsi. Duokite mums laimingą pabaigą! Duokite prekę!“ (poetas S. Geda) Ar ši 
mintis taikytina tik šių dienų literatūrai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros 
pavyzdžiais. 
20. Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį 
pagrįskite pavyzdžiais. 
21. Ar sutinkate su mintimi, kad lietuvių literatūra neturi stiprių romano žanro tradicijų? Savo 
požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. 
22. Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros 
pavyzdžiais. 
23. Ar senuosiuose Lietuvos literatūros tekstuose ryškėjanti laisvės samprata aktuali šiais 
laikais? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. 
24. XX a. pabaigoje svarstyta: lietuvių literatūroje nėra tikros moters, gal dėl to vis grįžtame 
prie Šatrijos Raganos, užčiuopusios pradinę stadiją intelektualios, visuomeniškos, turinčios 
vidinį gyvenimą moters (literatūrologė V. Kelertienė). Ar atsirado tikrų moterų XXI a. 
lietuvių literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. 
25. Ar senoji Lietuvos literatūra, skaitytojui siūlanti tapatintis su valstiečiais arba riteriais ir 
bajorais, gali būti įdomi šiandienos jaunimui? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. 
26. Klasikinių tekstų ekranizacijos ir inscenizacijos visuomet permąsto kultūrą, istoriją. 
Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi lietuvių literatūros klasikos tekstais ir jų 
ekranizacijomis ar inscenizacijomis. 
27. Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite 
Lietuvos literatūros pavyzdžiais. 
28. „Ten, kur ramiai miegama ir sočiai valgoma, didelių menininkų neiškyla. Reikia didelių 
įtampų, grėsmių.“ (literatūrologė V. Daujotytė) Ar pritariate tokiai nuomonei? Savo įžvalgas 
paremkite lietuvių literatūros pavyzdžiais. 
29. Kiekviena epocha kuria savo literatūrinį herojų. Kokį jį matote šiandieninėje lietuvių 
eseistikoje? 
30. Ar pritartumėte nuomonei, kad meniniam talentui reikštis padeda savanoriška ar priverstinė 
emigracija, susidūrimai su svetimomis kultūromis? Savo įžvalgas paremkite lietuvių 

literatūros pavyzdžiais. 

0 komentarai (-ų):

Sek mus Facebooke!
×
Widget