Įskaitos plano pavyzdys 2014

Labas.

Nesiseka parašyti plano? Nežinai struktūros? Galbūt tai padės!

----------------------
Pristatykite jums įdomiausią pasakojamosios tautosakos žanrą. Argumentuotai paaiškinkite, ar jis
svarbus šiuolaikinėje kultūroje
PLANAS. PAGRINDINIAI ARGUMENTAI, INFORMACIJOS ŠALTINIAI
Pagrindinė mano teksto mintis – legendos yra vaizduojamos ir šių dienų kultūroje, nes jose atskleidžiamos problemos, aktualios ir mūsų dienoms.
Argumentai, pagrindžiantys pagrindinę mintį:
·         Legendos yra naudingos, nes įdomiai paaiškina įvairių dalykų kilmę
·         Legendų dėka yra atskleidžiama senoji Lietuvos istorija (pagoniškieji laikai)
·         Šis pasakojamasis žanras skatina piliečius mylėti  bei gerbti savo Tėvynę
·         Vertybių ir antivertybų sankirta aktuali ir šių dienų visuomenei

PLANAS. INFORMACIJOS ŠALTINIAI
1.      ĮŽANGA. Įžangoje kalbėsiu apie tai, kad pasakomoji tautosaka – „gyviausia“ prozos dalis. Remsiuosi dr. Balio citata: „Svarbūs įvykiai ne tik knygose aprašomi, bet ir gyvu žodžiu apsakomi“. Šaltinis:
2.      DĖSTYMAS. Pavyzdžiais pagrįsu pagrindinius argumentus:
·         Pirmoje pastraipoj kalbėsiu apie tai, kas yra legenda ir kokioje kalboje šis žodis susiformavo.  Taip pat paminėsiu, kodėl man šis žanras įdomus. Remsiuosi Kauno miesto įkūrimo legenda. Šaltiniai:
·         Antroje pastraipoje kalbėsiu apie tai, kad legendos šiuolaikinėje kultūroje atskleidžia dalį Lietuvos istorijos. Remsiuosi legenda bei tokiu pat pavadinimu baletu „Jūratė ir Kastytis“. Šaltiniai:
·         Trečioje pastraipoje kalbėsiu apie tai, kad legendos primena žmogui apie tautiškumą. Remsiuosi legenda bei filmu apie Tadą Blindą. Šaltniai:
·         Paskutinį teiginį pagrįsiu velniais, kaip personažais, lietuvių liaudies legendose. Taip pat šias legendas lyginsiu su K. Borūtos romanu „Baltaragio Malūnas“ bei pagal šį romaną pastatytu miuziklu „Velnio nuotaka“. Šaltiniai:
3.      IŠVADOS. Kalbėsiu apie tai, kad legendos turi išliekamą vertė, todėl jos kultūroje bus panaudojamos ir ateityje. 

5 komentarai:

Sek mus Facebooke!
×
Widget