PASKELBTOS PUPP POTEMĖS!


KALBA

NEC PASKELBĖ PUPP 2015 POTEMES! TAU REIKIA KAŽKURIOS IŠ ŠIŲ, NORI PASIKONSULTUOTI IR GAUTI PAVYZDŽIŲ? SUSISIEK!

SKYPE: VKAMILE_
1. Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo
įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių.
2. Kalbos taisyklingumo atžvilgiu patyrinėkite savo miesto ar miestelio viešųjų erdvių
iškabas, skelbimus ar internetinę svetainę ir aptarkite pasitaikančias klaidas. Pasiūlykite,
kaip būtų galima pagerinti kalbos vartojimo viešosiose erdvėse situaciją.
3. Žiniasklaidos tekstų antraštės turi būti informatyvios, aiškios ir patrauklios. Pateikite
antraščių pavyzdžių ir aptarkite jų tinkamumą turinio atžvilgiu.
4. Pasak rašytojo Juozo Apučio, muziejuose atsiduria ne tik senieji padargai, drabužiai,
bet ir daugelis lietuviškų žodžių. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl
kalboje atsiranda vis daugiau archaizmų, istorizmų.
5. Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba.
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite situacijas ir sritis, kuriose bendrinę kalbą
gali pakeisti tarmės.
6. „Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus
pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjų
slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus.
7. Viešojoje kalbos vartosenoje pasitaiko nemažai kirčiavimo klaidų. Aptarkite jūsų
pastebėtus netaisyklingo kirčiavimo atvejus ir pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti
situaciją.
8. Kalbininkas Antanas Smetona teigia, kad „per sunkių kalbų nebūna“. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, ar reikia lengvinti lietuvių kalbos rašybos taisykles ir
kodėl.
9. Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.
10. Kalbininkė Inga Hilbig teigia, kad „lietuvių kalba – gražus seno ir naujo derinys“.
Remdamiesi konkrečiais leksikos pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite teiginį, kad
lietuvių kalba, nors ir labai archajiška, patenkina visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenės
poreikius.

KULTŪRA

11. Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais
pavyzdžiais, pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą.
12. Tradicines literatūros ir menų pamokas mokykloje dažnai paįvairina susitikimai su
menininkais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, ar tokie renginiai naudingi
mokiniams.
13. Anot režisieriaus Oskaro Koršunovo, dabar teatras nebėra toks svarbus kaip anksčiau.
Remdamiesi konkrečiais spektakliais, aptarkite, kokio teatro reikia šiuolaikiniam žmogui.
14. Filmuose neretai veikia sakmių ir (ar) pasakų personažams artimi veikėjai. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokias vertybes jie įkūnijo liaudies kūryboje ir kokias įkūnija
šiandienos filmuose.
15. Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras
filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas.
Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavyzdžiais.
16. Kokie literatūriniams įvykiams skirti renginiai yra įdomūs ir prasmingi? Savo nuomonę
pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.
17. Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir
aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui.
18. Lietuvos atlikėjai, jungiantys senosios kultūros palikimą ir šiuolaikinį meną, ieško
naujų, patrauklių būdų kūriniams pateikti. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais.
19. 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite,
kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą.
20. Pasvarstykite, kokios tematikos dokumentiniai filmai galėtų dominti šiuolaikinį
jaunimą ir kodėl. Savo įžvalgas paremkite lietuviškos dokumentikos pavyzdžiais.

LITERATŪRA
21. Literatūros vadovėliuose pateikiama analizuoti kūrinių ištraukų. Pristatykite bent du
kūrinius, kuriuos perskaityti paskatino nagrinėta ištrauka, ir argumentuotai paaiškinkite,
kodėl.
22. Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad „geros knygos yra kaip geri
gyvenime sutikti žmonės“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi skaitytomis
knygomis.
23. Šiuo metu ypač daugėja istorinės tematikos grožinės literatūros. Remdamiesi lietuvių
literatūros pavyzdžiais, aptarkite, kas lemia istorinių temų šiuolaikinėje literatūroje
populiarumą.
24. Anot bibliotekininkės Vitos Mozūraitės, „skaitymas laisvalaikiu tampa nebemadingas.
Reikia paversti jį madingu“. Argumentuotai paaiškinkite, kaip įgyvendintumėte šią idėją.
25. Pasak rašytojo Hermano Hesės, vienas svarbiausių kelių, vedančių į išsilavinimą, yra
pasaulinės literatūros pažinimas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba
paneikite šią mintį.
26. Patarlėse išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir taisyklės. Patvirtinkite arba paneikite
šią mintį remdamiesi lietuvių tautosakos pavyzdžiais.
27. Filosofas Naglis Kardelis teigia, kad ,,mitai kalba apie amžinuosius iššūkius, kuriuos
tikrovė meta žmogui, ir apie laiko patikrintus būdus dorotis su jais“. Patvirtinkite arba
paneikite šią mintį remdamiesi antikos mitų pavyzdžiais.
28. Poetas Aidas Marčėnas teigia, kad tikra poezija yra viršlaikiška. Remdamiesi bent
dviejų lietuvių poetų eilėraščiais, argumentuotai paaiškinkite, kaip suprantate šią mintį.
29. Tautosakos tyrinėtoja Bronislava Kerbelytė teigia, kad stebuklinėse pasakose išsamiai
apibūdinamas žmogus, jo siekiai ir keliamos amžinos problemos. Patvirtinkite arba
paneikite šią mintį remdamiesi 3–4 lietuvių liaudies pasakų pavyzdžiais.
30. Pastaruoju metu populiarėja garsinės knygos, kuriose kūrinius skaito aktoriai.
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasvarstykite, kurie lietuvių klasikos kūriniai turėtų
būti įrašyti garsinėse knygose, ir paaiškinkite, kodėl. 

0 komentarai (-ų):

Sek mus Facebooke!
×
Widget